Tag Archives: osteopathy

Osteopatija za životinje

Osteopatija za životinje predstavlja granu manualne terapije koja se temelji na istim načelima kao i osteopatija za ljude uz holistički pristup liječenja. Time se podrazumijeva globalni terapijski pristup, a ne fokusiranje samo na mjesto boli ili disfunkcije. Komplementarna je veterinarskoj medicini. Kada su u pitanju životinje, osteopat mora usko surađivati sa vlasnicima životinja, veterinarima, stomatolozima, […]