IZNAJMLJIVANJE TERAPIJSKIH APARATA

 

MAGNETOTERAPIJA
Pulsno magnetsko polje, koje se danas upotrebljava u fizioterapiji, djeluje prije svega na staničnu membranu i elekrolite. Utjecaj višednevne primjene pulsnog magnetskog polja dovodi do propusnosti stanične membrane, ubrzavanja metabolizma, pospješivanja prehane i izlaza nusprodukata metabolizma stanice što dovodi do oporavka tkiva. Sve te efekte uzrokuje pulsno magnetno polje, dakle izvor koji je sposoban vrlo brzo uspostavljati i prekidati magnetizam.
Magnetoterapiju upotrebljavamo kod lomova kostiju, za brže cijeljenje, isto kao i kod ozljeda mišića, tetiva, ligamenata i hrskavice, reumatoloških bolesti, te u u postoperativnom oporavku.degenerativnih i upalnih oboljenja zglobova i kralješnice, oboljenja kostiju i mekih tkiva, neuralgija, pareza, glavobolja, migrena,poremećaja periferne cirkulacije i dr.

Iznajmljivanje magnetoterapijskog aparata sa aplikatorom (minimalno 10 dana)

Cijena iznajmljivanja (po danu): 20 € + polog za aparat 250,00 € koji se po povratku i ispravnosti aparata vraća korisniku

 

 

TENS – TRANSKUTANI ELEKTRIČNI NERVNI STIMULATOR
http://www.omron-healthcare.com/en/products/painmanagement
Transkutani električni nervni stimulator (TENS) djeluje na smanjenje akutnih i kroničnih bolova, smanjivanje stresa, napetosti, loše cirkulacije i umora. Djelovanje TENS-a je takvo da impulsi niske frekvencije, 1-5 Hz stimuliraju živčana vlakna (alfa i gama), ali stimuliraju i odabrane mišiće gdje izazivaju hiperemiju kao i smanjenje metaboličkih kiselina i slobodnih radikala koji su akumulirani u zonama mišića sa kroničnom kontrakcijom i pojačanim izlučivanjem endorfina u hipotalamusu

Iznajmljivanje TENS-a (minimalno 10 dana)

Cijena iznajmljivanja (po danu): 15,00 € + polog za aparat 150,00 € koji se po povratku i ispravnosti aparata vraća korisniku

 

Prodaja i iznajmljivanje: Medeor-vita d.o.o., Koturaška cesta 71, 10000 Zagreb,
tel: +385 1 6171 274, mob: +385 91 513 40 60

Narudžba putem telefona 01 6171274 ili emailom: info@medeor-vita.hr.
Plaćanje prilikom preuzimanju robe.